Meghívó – PJGB ülésre 2022.08.30. 10:00óra
Meghívó – PJGB ülésre 2022.08.30. 10:00óra
2022.08.26.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának

PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

2022. augusztus 30-án (kedd) 10.00 órakor tartandó

rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Rendkívüli ülés indoka:       településrendezési eljárási határidők; önkormányzat vagyoni érdeke; szervezet átalakítási eljárási határidők

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

 1. Fót, Csillagdomb telepítési tanulmányterv véleményezése
  (168. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

 • Városi kulturális intézmény átszervezésével kapcsolatos Alapító Okiratok előzetes jóváhagyása

(146/A. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Palásti Béla FKKK igazgató

 • Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására
  (164. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester, Klement János polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

 • Fót város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő módosításához szükséges térségi területcserét magalapozó hatástanulmány elfogadása
  (167. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

 • Pótlólagos fedezet biztosítása a „Fót, Királydombi futópálya” megvalósításához

(171. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Sólyomvári Erika Mária ügyvezető, Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 • Döntés a 71-es vasútvonal új fejlesztési koncepciójának, a Fót 4/9 hrsz-on tervezett P+R parkoló üzemeltetésének vállalásáról

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Sólyomvári Erika Mária ügyvezető, Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 • „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022-2023.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása

(103/A. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:    Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 • Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői kinevezés dátumának módosításáról

(143/B. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:

 • Döntés a volt „Gesztenyés ABC” üzlethelyiségre kiírt pályázat eredményéről
  (126. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

 1. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, III. Zugló és V. Zugló utca HFC ellátása –  távközlési hálózat létesítése
  (170. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

 1. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, Bartók Béla utca 40. NodeB optikai ellátás – távközlési hálózat létesítése
  (169. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

Kelt: Fót, 2022. augusztus 25.

Lévai Sándorné s.k.

PJGB elnök


Facebook