Meghívó – rendkívüli KT ülés 2022.08.30
Meghívó – rendkívüli KT ülés 2022.08.30
2022.08.29.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. augusztus 30-án (kedd) 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Rendkívüli ülés indoka: településrendezési eljárási határidők; önkormányzat vagyoni érdeke; szervezet átalakítási eljárási határidők

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Fót, Csillagdomb telepítési tanulmányterv véleményezése
(168. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


2./ Városi kulturális intézmény átszervezésével kapcsolatos Alapító Okiratok előzetes jóváhagyása
(146/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

3./ Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására
(164. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester, Klement János polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ Fót város településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő módosításához szükséges térségi területcserét magalapozó hatástanulmány elfogadása
(167. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Pótlólagos fedezet biztosítása a „Fót, Királydombi futópálya” megvalósításához
(171. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető, Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

6./ „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2022-2023.” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(103/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

7./ Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői kinevezés dátumának módosításáról
(143/B. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, III. Zugló és V. Zugló utca HFC ellátása – távközlési hálózat létesítése
(170. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat építéséhez – Fót, Bartók Béla utca 40. NodeB optikai ellátás – távközlési hálózat létesítése
(169. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. augusztus 26.

Dr. Vass György
polgármester

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Palásti Béla FKKK igazgató
Sólyomvári Erika Mária ügyvezető
Hirdetmény útján a lakosság

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook