Meghívó – rendkívüli PJGB ülés 2022.04.28 8:00óra
Meghívó – rendkívüli PJGB ülés 2022.04.28 8:00óra
2022.04.27.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2022. április 28-án (csütörtök) 08.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Rendkívüli ülés indoka: Pályázati határidők betartása illetve az ESZEI döntéshozatali rendjének fenntartása

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

  1. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjének kérelmére munkavégzés alóli mentesítése, valamint döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (magasabb vezető) munkakör pályázati kiírásáról
    (95. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

  1. Döntés a Fót Sportegyesület által Pest Megye Önkormányzatától – a Civil Támogatási Alap 2. sz. pályázaton a sportöltöző felújítására – elnyert támogatás felhasználásáról és a Fót Sportegyesület részére vissza nem térítendő fejlesztési támogatás nyújtásáról

(85. sz. anyag – korábban közreadott anyag)

Előterjesztő: dr. Vass György polgármester

Tárgyalja: PJGB

Javasolt meghívott:   

  • Egyebek

Kelt: Fót, 2022. április 26.

Lévai Sándorné s.k.

PJGB elnök


Facebook