Nyilatkozat az őszi szünidei étkezéshez
Nyilatkozat az őszi szünidei étkezéshez
2023.09.25.

Tisztelt Lakosok!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Fót Város Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben az alábbiak szerint:

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a 2023/2024. tanévben az általános iskolás és középiskolás rászoruló kiskorú gyermekek részére

  • az őszi tanítási szünet időtartamára eső 4 munkanapon,
    (Őszi szünet: 2023. október. 30. napjától 2023. november 3. napjáig)

A formanyomtatvány elérhető Fót Város Önkormányzat honlapján www.fot.hu, valamint postai úton is megküldésre kerül a törvényes képviselők részére. A nyomtatvány kitöltésében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Felhívom a figyelmüket, hogy a kitöltött formanyomtatványokat 2023. október 13-ig nyújthatják be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodába, illetve megküldhetik markosne.ella@fot.hu e-mailcímre.

Fót, 2023. szeptember 20.

     dr. Mihályi Zsolt Apor s. k.

          jegyző

Letölthető: https://fot.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/Nyomtatv%C3%A1nyok/3.%20Szoci%C3%A1lis%20%C3%BCgyek/%C3%89tkeztet%C3%A9s%20%C3%A9s%20%C3%A9tkez%C3%A9si%20t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9si%20d%C3%ADjjal%20kapcsolatos%20kedvezm%C3%A9nyek/Nyilatkozat%20a%20%C5%91szi%20sz%C3%BCnidei%20%C3%A9tkez%C3%A9sre.docx


Facebook