Pályázat – 78/1 hrsz.-ú telek értékesítése
Pályázat – 78/1 hrsz.-ú telek értékesítése
2024.06.03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót, Szabó Dezső u. 22. sz. 78/1 hrsz.-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót, Szabó Dezső u. 22. sz. 78/1 hrsz.-ú 262 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű, Lke-10 építési övezetbe tartozó, per- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot egyfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

Az ingatlan adatai:

– helyrajzi szám: Fót 78/1

– területe: 262 m2

– művelési ág: kivett beépítetlen terület

– tulajdonos: 1/1 tulajdoni hányadban Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

– az ingatlan per- és tehermentes

– övezeti besorolása: Lke-10

– irányadó eladási ár: 8.600.000.-Ft

– a telek nem közműves, és építési teleknek számít.

– A földrészlet Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján Lke-10 övezetbe tartozik.

Pályázat benyújtása:

  • A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.
  • Az irányadó eladási ár összege: bruttó 8.600.000.- Ft, azaz nyolcmillió-hatszázezer forint, a Fót 78/1 hrsz-ú ingatlan építési telek, ezért értékesítése ÁFA köteles.
  • A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen. Ajánlat csak az adott ingatlan teljes területére adható be, alternatív ajánlat nem tehető.
  • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, kettő példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 78/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására.” Az ajánlati példányokon egyértelműen meg kell határozni az eredeti példányt. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó.
  • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
  • A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
  • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2024. július 31. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató irodájába (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és az ingatlanra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.


Facebook