Pályázati felhívás – Kulturált Települési Környezet Díj
Pályázati felhívás – Kulturált Települési Környezet Díj
2023.07.27.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturált Települési Környezet Díj

adományozása tárgyában

Pest Vármegye Önkormányzata nagyra becsüli a vármegyei települések környezetfejlesztési
aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti,
településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit,
környezetfejlesztési tevékenységét.

Fentiek elismerésére 2023-ban is meghirdetésre kerül a

„Kulturált Települési Környezet Díj”

című pályázat.

A Díj elnyerésére jogosultak köre

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a vármegyei települések, vagy
jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen
hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére
szolgál.

A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a
pályázaton helyezést értek el.

A díjból évente egy adományozható.

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak

aa)   környezetfejlesztési aktivitás,

ab)   az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,

ac)    a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a
megőrzése és kialakítása,

ad)   kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,

ae)   a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.

A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza
a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes
akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció
sikerességének elbírálásához szükségesek.

Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció
maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén
közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is
kérjük benyújtani.

A pályaművek értékelése és döntés

A pályázatokat a Vármegyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság
értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat. A díj odaítélésére a Vármegyei
Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján.

A díj adományozásáról a Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és plakett
formájában kerül átadásra.

A díj kiosztására a Vármegyenap alkalmából 2023 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen
kerül sor.

A pályázat benyújtási határideje

A pályázatot 2023, szeptember 4-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:

Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:

„Kulturált Települési Környezet Díj 2023″

Felmerülő kérdéssel, problémával Pányi Zsuzsanna vármegyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi
elérhetőségeken:

Tel; +36-1-233-68-61
Mobil: +36-20-9369-607
E-mail: panviz@pestmegye.hu

Egyéb információk

A pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem
részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított
egy éven belül lehet átvenni személyesen a vármegyei főépítésznél.


Facebook