PJGB ülés 2022.01.20 10:00óra
PJGB ülés 2022.01.20 10:00óra
2022.01.17.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA január 20-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Helyi építési szabályzat önkormányzati rendelet módosítása – 3 számú melléklet javítása az Mk-1 övezet paramétereiben. Hiba javítás
(21. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


2./ Építésügyi tilalmakkal összefüggő rendeletek módosításáról
(10. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


3./ Rendelet-alkotás az Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2021 (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(23. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető


4./ Rendeletalkotás a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről, valamint a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata
(11. sz. anyag – 2. sz. melléklet későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető


5./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
(12. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető
Nyilas Anna – Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

6./ Fót Város Polgármesterének szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(5. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


7./ Döntés az alpolgármester illetményének megállapításáról
(7. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


8./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(9. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


9./ Döntés a 2022. január 1. – 2023. december 31. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról
(3. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó – ESZEI igazgató
szociális kerekasztal tagjai


10./ Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
(13. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szabó Ildikó ESZEI igazgató


11./ Posta Logisztikai Központ 5453/18 hrsz-ú telek rendezése. Partnerségi egyeztetés lezárása
(8. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


12./ Döntés a RODEN Mérnöki Iroda Kft-vel – „2151 Fót, Barackos gázellátó „külső” vezeték tervezése” – szerződés megállapodás – tárgyában
(18. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


13./ Döntés 15 fő idősotthoni férőhely átvételéről és kialakításához való hozzájárulás tárgyában
(4. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


14./ 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése
(2. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


15./ FC Budapest Sólymok támogatási kérelme
(16. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


16./ Tájékoztatás a 2021. december 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(6. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


17./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány beszámolójának elfogadása, Alapító Okiratának módosítása
(17. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


18./ A 2022. évi márciusi kiemelt városi rendezvények, állami ünnepek program-és költségtervének elfogadásáról
(14. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

ZÁRT ÜLÉS

19./ Fót 0203/1 hrsz. területen lévő erdő igénybevétele
(Z/1. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Forgács István


20./ Fellebbezés településképi bejelentés tárgyában
(Z/22. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. január 14.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

Előterjesztések (kattintva elérhető)


Facebook