PJGB ülés 2022.06.30 10:00 óra
PJGB ülés 2022.06.30 10:00 óra
2022.06.24.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2022. június 30-án (csütörtökön) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása
(102/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

2./ „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása
(130. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

3./ Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetői pályázatának véleményezése
(98. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hadfiné Berényi Ildikó – pályázó

4./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint
(129. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Albert András, Dr. Orbán Győző, Dr. Tóth Szilvia, Dr. Szép Imre Zoltán, Dr. Vozák Mária, Dr. Kővágó Kálmán, Dr. Fűrész József , Dr. Albi Marianna, Dr. Tóth Zsuzsanna, Dr. Rafie Reza, Dr. Rafie Noémi, – orvosok Emergency Services Kft., Arnold László – ESZEI mb. igazgató

5./ Fót Város Önkormányzat 2022-2027 évre szóló Helyi Esélyegyenőségi Programja
(152. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Lajtai-Kadocsa Klára esélyegyenlőségi referens – HEP mentor

6./ Döntés Fót, Március 15. utca 40. szám előtti közútszakasz parkolási rendjének szabályozásáról
(153. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

7./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fót közigazgatási területén elhelyezett 12 db óriásplakát üzemeltetésére
(148. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

8./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Fót, Sport utca 1. (Hrsz 0250/9) szám alatti ingatlanon létesített műfüves futballpálya konténer öltöző épületének engedélyezési terv elkészítéséhez szükséges valamennyi feladat ellátására
(154. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

9./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2022/2023 évfordulóra” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a létesítéshez kapcsolódó ügyintézésekre
(125. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

10./ Döntés a „Fót, Vörösmarty út Hrsz:1297 szám alatti épület – „Kulcsos ház bontása” – tárgyában
(147. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a Tó Büfé és Mini ABC telephely bejelentésre vonatkozó hozzájárulásról
(150. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Döntés Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
(138-A. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

13./ Döntés a 71-es vasútvonal fejlesztési koncepciójának Fót város területét érintő tervezési változata elfogadására
(137. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

14./ A Fót 0203/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása
(155. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Megegyezés az OPUS TIGÁZ-zal
(156. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ átszervezése
(146. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla – FKKK igazgató

17./ Döntés az ACE Telecom vezeték nélküli internet átjátszó létesítésére vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről
(149. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ Tájékoztatás a 2022. május 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (145. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés a 2151 Fót, Budai Nagy Antal u. 1/2. alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti jogviszony rendezéséről
(Z/151. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. június 24.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook