PJGB-ülés 2023.01.19 10:00óra
PJGB-ülés 2023.01.19 10:00óra
2023.01.13.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
2023. január 19-én (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Döntés Fót Város Önkormányzatának a közhiteles nyilvántartásban szereplő törzskönyvi adatainak módosításáról, továbbá a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a Polgármester jutalmáról szóló 14/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(19. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Közösségi együttéléssel összefüggő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
(3. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:

3./ Fót Város Polgármesterének szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(1. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(2. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Tanácsnok 2022.évi szakmai beszámolója
(5. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária képviselő
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

6./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú pályázaton elnyert támogatás felhasználására
(15. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

7./ Fót, Királydombi játszótéri fejlesztések
(14. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

8./ Döntés a telekalakításokkal kapcsolatos 392/2019. (XI.13.) KT határozat 3./ pontjának módosításáról
(18. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Döntés az „Alagi bekötőút” területébe tartozó 0236/17, 0236/14, 0236/11, 0236/8, 0227/3, 0214/5, 0214/7, 0213/3, 0212/2 és 0213/1 hrsz.-ú ingatlanok rendezéséről
(9. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Döntés GESZ intézményvezetői pályázat elbírálásáról
(6. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosításáról
(11. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

12./ Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szakmai Programjának módosítása
(10. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató

13./ Általános iskolai körzethatár kijelölésének véleményezése
(12. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Döntés az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által benyújtott elszámolásról
(7. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

15./ Tájékoztatás a 2022. december 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(8. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Döntés a Fót 1114 hrsz-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog ügyében
(Z/13. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: D.K. – tulajdonos

Kelt: Fót, 2023. január 13.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Hirdetmény útján a lakosság
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Orosz Anikó ESZEI igazgató
D.K. – 1114 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
Hamala Katalin igazgató


Facebook