PJGB ülés 2023.04.20 08:30 Óra
PJGB ülés 2023.04.20 08:30 Óra
2023.04.14.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2023. április 20-án (csütörtök) 08.30 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ A közterület használat szabályairól és a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítása
(94. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


2./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(88. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


3./ Döntés az önkormányzati feladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által fizetendő működési költségekről
(39A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orvosok


4./ Döntés a városi óvodák átszervezéséről, valamint a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó gyermeklétszám emelésről és induló óvodai csoportok számáról
(42/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető
Hamala Katalin igazgató


5./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(84. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató


6./ Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
(85. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató


7./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet alapító Okiratának módosításáról
(87. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató


8./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének első negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(81. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.


9./ Felhatalmazás a Fót, Móricz Zsigmond út – 4020/100 hrsz-hoz tartozó csomópont megvilágítást szolgáló közvilágítási hálózat passzív elemeinek (szabadvezeték hálózat, csatlakozó szerelvények, közvilágítási oszlopok) térítésmentes átadására ELMŰ-vel kötendő TMÁ/IF-9967/2023. számú Megállapodás aláírásához
(95. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.


10./ Felhatalmazás – a Fót, városi térfigyelő kamera hálózat nyomvonalának és kameráinak ELMŰ oszlopokra történő telepítéséhez szükséges – ELMŰ-vel kötendő Együttműködési Megállapodás aláírásához
(89. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária ügyvezető – Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.


11./ Döntés Fót, Auchan Magyarország áruházak Kft. területén tervezett távolsági Volán buszmegállók tervezéséről
(93. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


12./ Döntés a Fót Sportegyesülettel – a sportöltöző felújítása céljából – megkötött Támogatási szerződések módosításáról
(96. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Kapitány Zoltán – Fót Sportegyesület elnök


13./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ 2023. évi munkatervének jóváhagyása és a Városi Könyvtár 2022. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
(91. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter – Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője


14./ Döntés az Önkormányzat és a Dr. Vozák Mária Bt. között kötött foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról
(79. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Vozák Mária


15./ Tájékoztatás a levegőszennyezettség mérésről
(90. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


16./ Döntés a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület területhasználatáról
(92. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Borbély Balázs Ákos – Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesület elnök


17./ Tájékoztatás a 2023. március 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(83. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


18./ Egyebek

Kelt: Fót, 2023. április 14.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária ügyvezető
Borbély Balázs Ákos – Vissza a Vadonba Sportegyesület elnök
Kapitány Zoltán – Fót Sportegyesület elnök
Orvosok
Hirdetmény útján a lakosság


Facebook