Szervezeti egységek

Polgármesteri Kabinet

Polgármester: dr. Vass György
email: polgarmester@fot.hu
telefonszám: +3670/637-6500

Alpolgármester: Bíró Zoltán
email: alpolgarmester@fot.hu
telefonszám: +3630/630-7022

Jegyző: dr. Mihályi Zsolt Apor
telefonszám: 9110
email: jegyzo@fot.hu

Aljegyző: dr. Csízik Melinda
telefonszám:  9119
email: csizik.melinda@fot.hu

Önkormányzati tanácsadó:

Főépítész: Haszpra Éva

Főépítészi Asszisztens: Szeitner-Láng Zsófia

Kommunikációs referens: Kórodi-Nagy Edina

Jegyzői kabinet

Jegyzői asszisztens: Szigetiné Csécs Mária

Jegyzői referens: Kósa-Richter Kinga

Képviselői irodavezető: Bajorné Vágó Katalin

Személyügyi referens: Zajzon-Veres Szilvia

Szabályozási referens: Katonáné dr. Ulrich Zsuzsanna

Intézményi és külkapcsolati referens: Nagyné Izsáki Renáta

Rendszergazda: Verebes Viktor
Jogtanácsos: Dr Polaneczki Káplár Katalin

Ügyviteli csoport: Székely Katalin, Fazekasné Németh Mónika, Botka Norbertné, Kovács Lajosné

Hatósági osztály

Osztályvezető: Márkosné Dénes Ella
email: markosne.ella@fot.hu
telefonszám: +3627/535-365

Építési szolgáltatási pont (Ügyfélszolgálat): Varga Ágnes

Kereskedelmi ügyek: (Ügyfélszolgálat): Ozsvárt Dániel

Lakcímnyilvántartás, hirdetmények (Ügyfélszolgálat): Koppné Szita Erika

Szociális ügyek (Ügyfélszolgálat): Mészáros Gabriella

Szociális ügyek, közfoglalkoztatás: Márkosné Dénes Ella

Anyakönyvezés, hagyatéki ügyek: Bartuczné Végi Tünde, Koródi- Nagy Edina, Fagyal Sándorné

Birtokvédelem, társasházak törvényességi felügyelete: Lakatos Éva

Környezet- és természetvédelem: Nagyné Csapó Márta

Katasztrófavédelem és hulladékgazdálkodás: Kárpáti Gábor

Mezei Őrszolgálat: Ifj. Koncz János, Teleki Sándor

Közterület felügyelő: Angyal Sándor

Gazdasági Osztály

Osztályvezető: Dr. Kanti Gábor
email: kanti.gabor@fot.hu
telefonszám: +3627/535-385

Varróné Nagy Zsuzsanna,
Nagyné Judit;
Megyesi-Bereczki Beatrix,
Rónaszékiné Klepác Nikolett
Nagyné Dinnyés Nikoletta

Pénztár: Lugossy Orsolya, Nagy Józsefné

Adóügyi Csoport
Adóügyi szakreferens: Verebes Diána
Gépjárműadó: Dobi Erika, Győri Péterné

Iparűzési, épitmény, telek, talajterhelés:
Szamosvári Zsoltné,
Asztalos Diána,
Benczéné Horváth Krisztina,
Melicher Hajnalka,
Szabó Mariann

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 

 • Beruházási szakreferens: Zachar Ildikó
 • Közbeszerzési és pályázati ügyintéző: Polonkai Andrea,
 • Beruházási ügyintéző: Szita Lajos
 • Vagyongazdálkodási szakreferens: Kiszely Zoltán
 • Vagyongazdálkodási ügyintéző: Ferenczné Orvos Ildikó
 • Lakásügyek: Nikovits Tamás
 • Műszaki szakreferens: Kocsis Gábor
 • Műszaki ügyintéző: Kurucz László
 • Településgazda: Soós Melinda

Csomádi kirendeltség

 

 • Polgármester: Klement János
  email: polgarmester@csomad.hu
  telefonszám: +3620/943-9776
 • Adóügyek: Demeter Katalin, Hajdú Ágnes
 • Iktatás: Hajdú Ágnes
 • Szociális ügyek, anyakönyv, titkárság és önkormányzati feladatok: Gombai Mártonné, Hagymási Mária
 • Pénzügy, költségvetés, beszámoló: Gál Szilvia, Berke Demeterné
 • Műszaki és építési ügyek: Silyéné Jakab Kinga
 • Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-17:00
 • Kedd 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Csütörtök 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Péntek 8:00-12:00
 • iratok átvétele
 • kézbesítetlen levelek átadása
 • hatósági hirdetmények kifüggesztése
 • népesség-nyilvántartási ügyek
 • kereskedelmi ügyek
 • hagyatéki ügyek
 • lakásépítési kedvezmények átterhelése, felfüggesztése

Jegyzői kabinet, Hatósági Osztály, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Gazdasági osztály:
email: titkar@fot.hu
telefonszám: 0627/535-365, 0627/535-375, 0627/535-385, 0627/535-395

 • Hétfő 13:00-17:00
 • Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:00
 • Péntek 8:00-12:00
 • Anyakönyvi, gyermekvédelmi, szabálysértési, birtokvédelmi,  környezetvédelmi, szociális és adó ügyekben, pénzügyekben

Dr. Vass György Polgármester fogadóórája:

Minden hónap első hétfői napján tart fogadóórát, előzetes egyeztetés után: +36-27/535-385/102-es mellék