Tájékoztató – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tájékoztató – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2022.01.18.

TÁJÉKOZTATÁS

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapításának tárgyában

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 96.§ (3) bekezdése, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI.30.) Kormányrendelet 8/A.§ (2) bekezdése szerint a 2020. november 4-e után és a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig hosszabbodik meg.

A veszélyhelyzet megszűnésének időpontja jelen ismereteink szerint 2022. május 31.

Ezek alapján a 2020. november 5-e és 2022. június 30-a között lejáró (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet) jogosultságok 2022. július 31-ig hosszabbodnak meg.

A fentiek értelmében a gyermekek jogán fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya meghosszabbodik 2022. július 31. napjáig azoknak, akiknek az ellátása 2020. november 5. és 2022. június 30. között jár le. Jelen módosítás a jogosultság tekintetében automatikusan átvezetésre kerül, erről a gyermekek nevelési/oktatási intézményét is értesítjük.

 

Amennyiben a fenti jogosultságokat meg kívánják hosszabbítani, új kérelmet kell beadni. A kérelem benyújtására a lejárat előtt 3 hónappal van lehetőség, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követően.

A formanyomtatvány megtalálható a www.fot.hu oldalon, (https://fot.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/2020/Nyomtatv%C3%A1nyok/Szoci%C3%A1lis%20%C3%BCgyek/RENDSZERES%20GYERMEKV%C3%89DELMI%20KEDVEZM%C3%89NY%2020200512.doc ) illetve a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Akik 2022. július 31-ig az új kérelmet nem nyújtják be, 2022. augusztus 1-től a kedvezményeket elveszítik (pl. étkezési díjkedvezmény).

A fent ismertetett változásokról értesítjük a szülőket/törvényes képviselőket, az étkeztetést biztosító Fóti Gazdasági Ellátó Szervezetet, valamint a nevelési- oktatási intézményeket is.

Azon ellátásokra, amelyek 2022. június 30. után járnak le, fenti rendelkezés NEM vonatkozik jelen ismereteink szerint!

Fót, 2022. január 17.

      dr. Mihályi Zsolt Apor  

                   jegyző


Facebook