Tájékoztató a „régi és új” katások iparűzési adójáról
Tájékoztató a „régi és új” katások iparűzési adójáról
2022.09.09.

Tisztelt Adózó!

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (továbbiakban KATA tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (továbbiakban Htv.).   

A fentiekből következik, hogy a 2012. évi CXLVII. törvény szerinti „régi KATA” adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik.

A KATA tv. új szabályai az alábbiak szerint érintik az iparűzési adófizetést és kötelezettségeket.

A „ RÉGI KATA” alanyiság megszűnésével kapcsolatos teendők

Mivel a Htv. 2022. augusztus 31-ig hatályos 39/B. §-a szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultság megszűnik, „a régi KATA” adózási mód megszűntetését a kisadózó vállalkozásoknak nem kell bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz. Adóirodánk azt hivatalból lezárta és a 2022. szeptember 15-én esedékes KATA időarányos részét törölte.

Az a kisadózó vállalkozás, amely/aki 2022. évre az önkormányzati adóhatóságnál is a „régi KATA” adózási módot választotta, és a 2022.01.01.– 2022.08.31. időszakra adóalap-mentességet, adócsökkentést kíván igénybe venni az iparűzési adóban, 2023. január 15-ig nyújthat be adóbevallást a Htv. 39/B. §. (6) bekezdése alapján (22HIPAK_A nyomtatvány NY-01 lap A) 4.-5. pont jelölésével és a 8. pontban bevallás benyújtás okának leírásával.

2022. szeptember 1 utáni időszakkal kapcsolatos információk

„ÚJ KATA” ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSA ESETÉN

Az „új KATA”-ba jelentkező egyéni vállalkozóknak (a NAV-hoz történő bejelentés mellett) a  Htv. 39/B. § (9) bekezdés alapján, a tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel – 2022. október 15-ig van lehetősége.

Az az egyéni vállalkozó, aki 2022.09.01-től az állami adóhatóságnál és a helyi iparűzési adóban is a KATA szerint kíván adózni, az erre vonatkozó változás-bejelentést az E-önkormányzat portálon keresztül tudja beküldeni adóirodánknak.

Adófizetési kötelezettség: a Htv. 39/B. § (4) a) pontja alapján a 2022.09.01.– 2022.12.31. időszakra vonatkozó időarányos KATA adó esedékessége:

2022. szeptember 15.

Amennyiben az „új KATÁ”-t választó egyéni vállalkozó az önkormányzati adóhatóságnál is az „új KATA” adózási módot választotta 2022. október 15-éig és a 2022.09.01.– 2022.12.31. időszakra adóalap-mentességet, adócsökkentést kíván igénybe venni, 2023. január 15-ig nyújthat be iparűzési adóbevallást (22HIPAK).

MÁS ADÓZÁSI MÓD VÁLASZTÁSA ESETÉN

A Htv. rendelkezései alapján, a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni.

A 2022.09.01.– 2022.12.31. időszakról 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni. E bevallás-benyújtás során – amennyiben a bevallást az előírt határidőig teljesíti – az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e (átalányadózóként vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA alanyként). Amennyiben ezekre nincs lehetősége, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39.§ (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia. Ebben a bevallásban a 2023.07.01.-2024.06.30. előlegfizetési időszakra köteles adóelőleget bevallani.

Köszönjük együttműködésüket!

                                                                                                                              dr. Mihályi Zsolt Apor

                                                                                                                                              jegyző


Facebook