Tisztítsuk meg az országot!
Tisztítsuk meg az országot!
2021.04.23.

A kormány júliusban elfogadott Klíma- és természetvédelmi akciótervében foglaltakkal összhangban pályázatot írt ki önkormányzati tulajdonú területeken lévő illegális hulladéklerakók megszüntetésére. A pályázaton Fót Város Önkormányzata bruttó 1.074.033,- Ft összeget nyert. Az érintett önkormányzati területek: 5552 hrsz. 7 köbméter pala; Alagi u. folytatása 024 hrsz. 10 köbméter kommunális- és zöldhulladék; Jedlik Á. u. 0264 hrsz. 0,3-0,3 köbméter kommunális hulladék és inert hulladék; 5566/40 hrsz. 1m köbméter inert és kommunális hulladék. A fenti hulladéktípusok közül a pala I-es veszélyességi osztályba sorolt veszélyes hulladéknak minősül. Anyaga, az azbesztcement rákkeltő anyag. Az azbesztcement rostjai apró méretűek, a milliméter ezred részét képezik. Mivel ilyen kicsik, könnyen be tudnak jutni az emberi szervezetbe. Elszállíttatása ezért közegészségügyi prioritás. Ezek a lerakók a vízre, a talajra és a levegőre, mint környezeti elemekre nézve potenciális szennyező forrást jelentenek. Megszüntetésük szükséges tájképi szempontok miatt, illetve közegészségügyi szempontból gondoskodni kell a víz, talaj, levegő további szennyezésének megakadályozását. A megtisztított területek új funkciójának meghatározásánál törekedni fogunk az ökológiai szempontból legkedvezőbb állapot elérésére. Fontos, hogy újabb illegális lerakók ne keletkezzenek, tehát a megtisztított területek szennyezés-mentesek maradjanak. Ezért kialakítjuk az illegális hulladéktól megtisztított területek felügyeletét, megtisztítási rendszerét. Tervezzük a Zöld Híd Kft-vel való hatékony együttműködés fokozását annak érdekében, hogy tájékoztatással, figyelemfelhívó kampánnyal fokozzuk a lakosság szabálykövető magatartását.


Facebook