Új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készül
Új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készül
2021.02.27.

Fót lendületben!

Új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készül

Fót Város 2019-ben megválasztott polgármestere és képviselőtestülete új, dinamikusabb fejlődési pályára kívánja állítani Fót Városát. Fót számára a 2021-2027-as időszakban a korábbi évekhez képest megnövekedett fejlesztési forrás fog rendelkezésre állni, mivel 2021-től Pest megye Budapesttől független statisztikai régiót fog alkotni és így jogosult lesz a fejlettségi szintjének megfelelő strukturális alap források lehívására.  A megnövekedett források Fót számára hatékony felhasználása érdekében megalapozott településfejlesztési tervekre van szükség. Fót Város Polgármestere 2020. november 30-án 252/2020. (XI.30.) számú határozatával döntött – a város teljes közigazgatási területére érvényesülő – új Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről.

Koncepció hosszútávu, Fót Város következő 15 évre vonatkozó fejlesztési koncepcióját, fő fejlesztési irányait határozza meg. A Stratégia pedig olyan középtávra szóló városfejlesztési dokumentum, amely a Fót Város elkövetkezendő 7 évre vonatkozó fejlesztési céljait, irányait, ezek elérése érdekében tervezett intézkedéseket határozza majd meg.

A Koncepció és a Stratégia készítés az itt élők és dolgozók aktív részvételével, bevonásával történik. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) számú önkormányzati rendelet alapján a tervezés megkezdése előtt, és az elkészült stratégiai tervdokumentumok Képviselő Testületi elfogadását megelőzően lakossági fórumokat szervezünk a fejlesztési dokumentum elkészítése kapcsán felmerülő vélemények, javaslatok széleskörű megismerése érdekében. Sajnos a hatályban lévő vészhelyzet miatt személyes egyeztetésre nincs lehetőség, így a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § alapján a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása előtt, az előzetes tájékoztató lakossági fóruma elektronikus úton történik az alábbi hirdetmény útján. A tervezési folyamat végén, a Koncepció és a Stratégia munkaközi dokumentációjáról szóló lakossági fórum várhatóan 2020. IV. negyedévében kerül majd sor.

Tisztelt Fóti lakosok, itt működő vállalkozások, civil szervezetek és egyházi szervezetek képviselői!

Kérjük, hogy az új Településfejlesztési Koncepcióval és az Integrált Településfejlesztési Stratégiával, vagyis Fót középtávú és hosszútávú fejlesztésével kapcsolatos javaslataikat, véleményüket, észrevételeiket legkésőbb 2021. március 19. péntekig juttassák el elektronikusan a forum@fot.hu e-mail címre vagy Hivatali Kapun/Cégkapun keresztül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére.


Facebook