Helyi tanulói utazási bérlet támogatás
Helyi tanulói utazási bérlet támogatás
2022.11.08.

a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020. (IX.28.) helyi önkormányzati rendelet alapján (pénzbeli támogatás)

A támogatás célja:

Azon fóti altalános, vagy középiskolás gyermekek támogatása, akik az Önkormányzat által működtetett helyi ingyenes buszjárattal nem, vagy csak nehezen tudják megoldani eljutásukat az oktatási intézménybe, illetve a közlekedéshez feltétlenül igénybe kell venniük a Volánbusz helyközi autóbusz járatait

A támogatásra jogosult:

  • Általános-, vagy középiskolai nappali tagozaton tanuló gyermek, aki a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen is Fóton él.
  • Az a tanuló, akinek nem megoldott a helyi buszjárat igénybe vétele Fót Sikátorpuszta és Fótliget településrészein.
  • Az a tanuló, akinek a lakcíme és az iskola közötti utazást – igazodva az iskola tanrendjéhez – a különcélú helyi buszjárattal 30 perccel hosszabb időtartam alatt tudja megtenni, mint a helyközi buszjárat igénybe vétele esetén.

A támogatás ideje, mértéke:

  • A tanuló bérletet tanítási év időtartamára támogatja az Önkormányzat, azaz szeptember első munkanapjától június 16. napját megelőző munkanapig, de június hónapra a teljes havi bérlet árát fizeti ki az Önkormányzat. (Félhavi bérletvásárlásra nincs lehetőség.)
  • Fót területén a helyközi tanuló bérlet díja nettó 960,- Ft. Tekintettel arra, hogy a támogatás nem szociális alapon kerül megállapításra, juttatásnak minősül, ami személyi jövedelemadó kötelessé teszi a támogatást, azaza kedvezményezettnek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. Az Önkormányzat az adófizetési kötelezettség összegét átvállalja, ezért

a támogatás mértéke: helyközi buszjárat szolgáltatója által megállapított havi kedvezményes diákbérlet árának személyi jövedelem adóval növelt összege

Csatolandó mellékletek:

  • iskolalátogatási igazolás

Eljárási határidő:

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás az illetékekről szóló törvény alapján illetékmentes

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete:

A kérelmet tanítási évben a szülő vagy törvényes képviselő nyújthatja be. Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy az érintett gyermek fóti általános-, vagy középiskolai tanulója, illetve bejelentett lakóhellyel rendelkezik a településen.

A kérelmeket a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Kabinetjéhez kell benyújtani, és a Polgármester hoz döntést.

A jogosultság megállapítása esetén a benyújtás hónapjától jár a támogatás a tanítási év végéig azzal, hogy a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a megelőző hónap bérletszelvényét bemutatni a jogosult és csak ezt követően kerülhet sor a kifizetésre, folyószámlára utalással. Az igazolás történhet személyesen, bemutatva a bérletszelvényt, vagy elektronikus úton (emailben elküldve).

A döntés elleni jogorvoslat:

A döntéssel szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

Vonatkozó jogszabályok:

15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelete.


Facebook