Meghívó – KT-ülés 2022.10.27 13:00óra
Meghívó – KT-ülés 2022.10.27 13:00óra
2022.10.21.

Meghívó – Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2022. október 27-én (csütörtök) 13.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház-Szalkay terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

NAPIREND ELŐTTI:

• Polgármesteri beszámoló a két beszámoló közt eltelt időszakról
(232. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Javasolt meghívott: –

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ Döntés egyes szociális települési támogatási formák módosításáról, új, veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatásokról
(207. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Rendelettervezet a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(217. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

3./ Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szerződéses állományának ismertetése
(213. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ Döntés Fót város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési és Versenyszabályzatának módosításáról
(226. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

5./ Fóti Boglárka Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása és a 2022/2023-as évre vonatkozó Munkatervének jóváhagyása
(214. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető

6./ Beszámoló az Apponyi Franciska Óvoda 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról és a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó Munkaterv elfogadásáról
(178. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető

7./ Döntés a városi kulturális intézmény átszervezésével kapcsolatos Alapító Okiratokról
(146-C. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

8./ Döntés 3 térkő borítású közúttal rendelkező fóti utca (Repkény, Boróka, Nyírfa) forgalmára vonatkozóan súlykorlátozás bevezetéséről
(221. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

9./ Döntés a Németh Kálmán Emlékház előtti közterületre kért megállni tilos jelzőtábla kihelyezéséről
(211. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

10./ Pótlólagos fedezet biztosítása a Móricz Zsigmond utcai buszmegállót az Etelköz utcával összekötő járdaépítéshez
(222. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

11./ Döntés Fót város 5 forgalmas helyszínén a gyalogosforgalom közúton való biztonságos átvezetéséhez gyalogátkelőhelyek terveztetéséről
(189. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

12./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty Mihály utcai temetőnél buszmegálló és gyalogátkelőhely” tervezési feladatainak ellátására
(220. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

13./ Döntés a Városi térfigyelő kamerák új optikai hálózat tervének jóváhagyásáról
(223. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

14./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty téri új városháza” tervezési feladatainak ellátására
(219. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

15./ Döntés a „Fót, Dózsa György u. 12-14. sz. alatti ingatlan, szennyvíz elvezető csatorna KT-határozat felülvizsgálata, visszavonása” – tárgyában
(212. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

16./ Suliolimpia megszervezésének támogatása a 2022/2023. oktatási évben
(216. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: Kapitány Zoltán – FSE

17./ Tájékoztatás a 2022. szeptember 30-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(210. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

18./ ÚMT Sport Management Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
(231. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Véleménylapok bizottsági ülésről.

  ZÁRT ÜLÉS

1./ Döntés L. N. méltányossági lakáskérelméről
(Z/208. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalta: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2022. október 21.

Dr. Vass György
polgármester

Az ülésről videófelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.


Facebook