Meghívó – PJGB ülés 2022.02.17 9:30
Meghívó – PJGB ülés 2022.02.17 9:30
2022.02.11.

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA február 17-én (csütörtök) 9.30 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról
(36. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető


2./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotása
(37. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Intézményvezetők
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

3./ Rendeletalkotás az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről
(31. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

4./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi negyedik negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása
(43. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

5./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel futópálya megvalósításához
(41. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

6./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről és a Kft. hatályos szerződéseinek összefoglalója
(42. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2022. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára
(34. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

8./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
(26. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

9./ „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2022.04.01. – 2024.03.31. közötti időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás lefolytatása
(27. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány beszámolójának elfogadása, Alapító Okiratának módosítása
(17. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza

11./ Fót, Csillagdomb utca – Béke utca – 3707 hrsz. ú közterület – 025/22 hrsz. ú közterület és a 027 hrsz. ú közterület által határolt terület rendezése. Partnerségi egyeztetés lezárása
(39. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Holoflex 2000 Kft.

12./ Fót, Csillagdomb fejlesztési területen a 025/22 és a 025/23 hrsz.‐ú terület belterületbe vonása. (49. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Holoflex 2000 Kft.

13./ Beszámoló a Fóti Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról
(29. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
(48. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: DTkH Nonprofit Kft.

15./ Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(50. sz. anyag – későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

16./ Tájékoztatás a 2022. január 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(35. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

17./ EGYEBEK

ZÁRT ÜLÉS

18./ Helyi kitüntetések adományozása 2022. évben
(Z/30. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

19./ Döntés szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
(38. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző, HVI vezető
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

20./ Képviselői vagyonnyilatkozatok meglétének ellenőrzése, köztartozásmentes adattárban való szereplés

Kelt: Fót, 2022. február 11.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

Előterjesztések (kattintva elérhető)


Facebook