Tájékoztatás a 2023. évi beiskolázási támogatásról
Tájékoztatás a 2023. évi beiskolázási támogatásról
2023.08.17.

Tisztel Szülők/ Törvényes képviselők!

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásról szóló 15/2020. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelet 2 §. alapján beiskolázási támogatásban részesül, minden fóti lakóhellyel rendelkező alapfokú köznevelési intézmény első osztályába felvételt nyert tanuló

Ezennel felhívjuk azon kedves szülők figyelmét is a kérelem benyújtására, akiknek gyermeke nem fóti általános iskolában kezdi meg tanulmányait.

A kérelmek benyújtásának határideje 2023. október 01., melyhez csatolni kell a köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást is.

A kérelmet személyesen, postai úton, vagy a markosne.ella@fot.hu e-mail címen is be lehet nyújtani.

A formanyomtatvány letölthető a www.fot.hu honlapról.  

Dr. Mihályi Zsolt Apor

                                                                                                          jegyző sk.


Facebook