Meghívó – PJGB-ülés 2024.04.18. 10:00óra
Meghívó – PJGB-ülés 2024.04.18. 10:00óra
2024.04.12.

MEGHÍVÓ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2024. április 18-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS
1./ Fót Város Önkormányzat 2022-2027. évekre szóló Helyi Esélyegyenőségi Programjának felülvizsgálata
(92. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Lajtai-Kadocsa Klára esélyegyenlőségi referens – HEP mentor


2./ Javaslat a 2024/2025-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
(93. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hamala Katalin igazgató


3./ Óvodai csoport létszámkeret túllépés
(108. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hamala Katalin igazgató


4./ Döntés a 2024. évi fóti nyári napközis tábor szervezéséről
(110. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Orosz Anikó ESZEI igazgató


5./ Rendezvénytervben jóváhagyott programok és költségtervek áttekintése
(96. sz. anyag)
Előterjesztő: Lévai Sándorné PJGB elnök
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla igazgató

6./ Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(107. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Hamala Katalin – GESZ Igazgató


7./ Döntés az ÚMT Sport Management Kft. 2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
(106. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Vasa Zoltán – ÚMT Kft. ügyvezető


8./ Fót, Felsőkert telepítési tanulmányterv véleményezése
(105. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Fót, Településrendezési eszközök módosítása
(7/B. sz. anyag – Későbbi közreadású anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

10./ Fót Településképi rendelet módosításával összefüggő döntések
(75. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


11./ Döntés pályázati kiírásról a Fót belterület 2155 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán
(94. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


12./ Döntés a Fáy Présház Étterem üzlethelyiség versenyeztetési kiírásáról
(98. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


13./ Döntés a Somlyó tó körüli terület használati díjtételeinek megállapításáról
(102. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


14./ Döntés az Impulzus Egyesület térítésmentes területhasználati szerződésének megújításáról
(103. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


15./ Fót területén zöldfelület-fejlesztés céljából 200 db faültetése
(109. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


16./ Döntés városi mobilalkalmazás kiválasztásáról és bevezetéséről
(101. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott:


17./ Tájékoztatás a 2024. március 31-ig lejárt határidejű KT-határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről
(99. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


18./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
1./ Döntés a MOHU MOL Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodásról
(Z/100. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: MOHU MOL Zrt.

Kelt: Fót, 2024. április 12.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök


Facebook