PJGB-ülés 2023.02.16 10:00 óra
PJGB-ülés 2023.02.16 10:00 óra
2023.02.13.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának PÉNZÜGYI, JOGI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2023 február 16-án (csütörtök) 10.00 órakor tartandórendes ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS

1./ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről (32. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

2./ Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. egyedi megbízása 4 éves mélyépítési keretmegállapodás lebonyolítására (38. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

3./Döntés az önkormányzati feladatellátást megvalósító egészségügyi helyiségek bérlői által fizetendő működési költségekről (39. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: orvosok

4./ Városi óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések (42. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Jusztinné Rick Éva intézményvezető
Hadfiné Berényi Ildikó intézményvezető
Hamala Katalin igazgató

5./ Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
(45. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője

6./ Döntés a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ fejlesztéséhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítéséről és szakértő megbízásáról(44. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Kaba Eszter Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője

7./ Vörösmarty Művelődési Ház és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító Okiratának módosítása
(46. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Palásti Béla VMHKMGY vezető

8./ Döntés az „áramszámla díjának csökkentése” tárgyában benyújtott képviselői javaslatról
(47. sz. anyag)
Előterjesztő: Koncz János, Soros László István, Csorba István képviselők
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének megalkotása (41. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: intézményvezetők

10./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról (34. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

11./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása (33. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

12./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzattal és az önkormányzati intézményekkel közalkalmazotti vagy egyéb jogviszonyban állók juttatásairól szóló rendelet megalkotása
(43. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: intézményvezetők

13./ Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2023. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára
(31. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

14./ Beszámoló a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről, a Kft. megbízásos beruházási tevékenységéről
(40. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető


15./ 238/2022.(XI.17.) KT-határozat visszavonása
(29. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

16./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty tér 11. (Hrsz:1118/1) szám alatti Piac épület TOP PLUSZ pályázat megvalósíthatóságához szükséges előkészületi munkák” elvégzésére
(16. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

17./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Ady Endre utca 19. Hrsz:1806 szám alatti épület bontása” feladat ellátására
(23. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

18./ Egyedi megbízási szerződés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a „Fót, Vörösmarty út 72. szám alatti ravatalozó tető javítása” feladat ellátására
(24. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető

19./ Döntés Fót, Tóth Árpád utca Bokor utca elsőbbségadási viszonyának szabályozásáról a Hegyalja utca kereszteződésében
(25. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

20./ Döntés Fót, Alagi utca és Kazinczy utca Bokor utca egyirányú forgalmi rendjének kialakításáról a Rév u. és Németh Kálmán utca közti szakaszon, valamint buszmegálló létesítése a helyi buszjárat számára
(26. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –


21./ Döntés a Környezetvédelmi Tanácsnok és a Tanácsadó Testület 2023. évi munkatervéről
(5/A. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária környezetvédelmi tanácsnok
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

22./ Tájékoztatás a 2023. január 31-ig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(30. sz. anyag – 1.sz. melléklet későbbi közreadású)
Előterjesztő: dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

23./ Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

1./ Helyi kitüntetések adományozása 2023. évben
(Z/28. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

2./ Döntés a 2151 Fót, Bokor u. 8. fszt. 2. szám alatti lakás bérbeadásáról
(Z/37. sz. anyag)
Előterjesztő: dr. Vass György polgármester
Tárgyalja: PJGB
Javasolt meghívott: –

Kelt: Fót, 2023. február 10.

Lévai Sándorné s.k.
PJGB elnök

A Meghívót kapják:
Képviselő-testület
Országgyűlési képviselő
Járási Hivatalvezető
Jegyző, aljegyző
Osztályvezetők
Rendőrkapitány, őrsparancsnok
Intézményvezetők
Hirdetmény útján a lakosság
Sólyomvári Erika Mária – Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető
Hamala Katalin igazgató
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda
Kaba Eszter Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ vezetője
Palásti Béla VMHKMGY vezető


Facebook