Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és adóügyi osztály

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED, GYES időtartamá –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. „Pénzügyi és számviteli feladatkör” I.-II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A pénztárba történő be- és kifizetések kontírozása és az azzal kapcsolatos főkönyvi könyvelése; a Hivatal számláira pénzintézeten keresztül érkező bevételek bizonylatolása, kontírozása illetve a számláiról levonásra kerülő kiadások bizonylatolása, kontírozása, banknapló tételeinek felrögzítése, könyvelése; az ÁFA bevalláshoz szükséges analitika elkészítése; követelés állomány nyilvántartása és a főkönyv felé történő feladása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,

 Cselekvőképesség,

 Büntetlen előélet,

 Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, ,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,,

 Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető nyújt, a 06-70/459-1455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja - 2017. július 21.

- KÖZIGÁLLÁS - 2017. július 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Pénzügyi ügyintéző-Honlapra.doc)Pénzügyi ügyintéző-Honlapra.doc[ ]35 Kb