3,5 t feletti gk bejegyzéséhez jegyzői igazolás

 

Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzéséhez a közlekedési nyilvántartásba

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója (ha legfeljebb 10 db ilyen járművel rendelkezik) a jármű tárolásához olyan ingatlan címének bejegyzését kérheti, melynek erre való alkalmasságát a jegyző igazolja. A rendelkezés célja, hogy biztosítva legyen a gépjármű ingatlanon belüli tárolása, megelőzendő, hogy a tehergépkocsik, autóbuszok az utcán, a zöldfelületen, vagy más ingatlana előtt álljanak, akadályozva az ingatlanokra való behajtást. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az igazolás kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

Az igazolás kiadásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kérelmező nevét, címét, amennyiben a kérelmező cég, képviselője nevét, cég székhelyét
 • a teleknek a címét, helyrajzi számát, melyen a gépjárművet tárolni kívánja
 • a tárolni szándékozott jármű típusát, önsúlyát, össztömegét, alvázszámát.

 

Csatolandó mellékletek

 • 3 000,- Ft eljárási illeték (illetékbélyeg formájában)
 • amennyiben a kérelmező cég, cégbírósági bejegyzés és aláírási címpéldány másolata
 • amennyiben a kérelmező nem a tárolás helyéül szolgáló ingatlan tulajdonosa, a telek tulajdonosa(i) hozzájáruló nyilatkozata a gépkocsi tároláshoz

 

Eljárási határidő

8 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a jegyző helyszíni szemle során vizsgálja, hogy az ingatlanon elfér-e az adott gépjármű, valamint lehetséges-e az ingatlanra történő befordulása. Továbbá ellenőrzi, hogy a helyi és országos építési előírások alapján az adott övezetben kijelölhető-e parkolóhely 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű számára.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft.

 

Vonatkozó jogszabályok

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 • az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
 • Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról