Telekalakítási szakhatósági eljárás

 

Telekalakítási szakhatósági eljárás

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének a Földügyi igazgatási eljárásokról szóló 18. táblázatának 7. pontja szerint a telekalakítás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel a szakhatósági állásfoglalás kiadására.

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a telekalakítási szakhatósági eljárásokban a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

A szakhatósági állásfoglalás megkérésének módja

A szakhatósági eljárás az ingatlanügyi és telekalakítási hatóság megkeresésére indul. Az ügyfélnek lehetősége van a telekalakítási eljárás megindítása előtt, 1 évig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalás megkérésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57.§ szerint.

 

Csatolandó mellékletek

  • záradékolt változási vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás
  • telekalakítási helyszínrajz
  • 3 000,- Ft eljárási illeték (illetékbélyeg formájában)

A telekalakítási dokumentációt ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő vagy jogszabályban meghatározott egyéb szakképzettséggel rendelkező személy készítheti. Ez utóbbi esetben a tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőséget ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérőnek tanúsítania kell.

 

Eljárási határidő

15 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a jegyző szakhatóságként vizsgálja, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az engedélyező hatóság határozata, illetve az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
  • a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet
  • az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
  • Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról