Rota védőoltás

 

ROTAVÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁS
a 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelet alapján (természetben)

 A szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a rotavírus elleni védőoltás támogatás ügyében a Hatósági Osztály jár el.

Jogosultsági feltételek: Az Önkormányzat természetbeni támogatást nyújt a rota vírus okozta megbetegedés ellen védőoltás formájában.

Rota vírus elleni védőoltásra a gyermek, a születését követő 6 hónapos koráig jogosult.

Rota vírus elleni védőoltásra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban folyamatosan bejelentett Fóti lakóhellyel rendelkezik.

A támogatásra irányuló kérelemben a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell saját és a gyermek személyes adatairól és lakcíméről.

A rota vírus elleni oltóanyag beszerzéséről és a településen működő házi gyermekorvosok részére történő eljuttatásáról a Polgármester gondoskodik.

 Azon gyermek esetében, akinek nem a településen működő házi gyermekorvosa van, az oltóanyagnak a kérelmező szülő, vagy törvényes képviselő részére történő – a szállítási előírásoknak megfelelő – átadásáról a Polgármester gondoskodik.

A kérelmeket írásban vagy személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:
• Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; telefon: 27/ 535-365) munkaidőben,
• postai úton lehet benyújtani.

A rotavírus elleni védőoltás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

 Eljárási határidő: 30 nap

 Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy az újszülöt/tek legalább egyik szülője/törvényes képviselője rendelkezik-e fóti lakóhellyel. Amennyiben igen, megállapításra kerül részére támogatás.

Vonatkozó jogszabály:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelete.