Rota védőoltás

Rota védőoltás kérelem

ROTAVÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁS

Jogosultsági feltételek: Az Önkormányzat természetbeni támogatást nyújt a rota vírus okozta megbetegedés ellen védőoltás formájában.

Rota vírus elleni védőoltásra a gyermek, a születését követő 6 hónapos koráig jogosult.  

Rota vírus elleni védőoltásra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban folyamatosan bejelentett fóti lakóhellyel rendelkezik.
A támogatásra irányuló kérelemben a szülőnek vagy törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a saját és a gyermek személyes adatairól és lakcíméről.
A támogatásra való jogosultság megállapításáról a polgármester tájékoztatja a gyermek házi orvosát, aki gondoskodik az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott oltóanyag beadásáról.
A rota vírus elleni oltóanyag beszerzéséről és háziorvosok részére történő eljuttatásáról a Polgármester gondoskodik.

A kérelmeket írásban vagy személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:
• Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; telefon: 27/ 535-365) munkaidőben,
• postai úton lehet benyújtani.

Az eljárás költség- és illetékmentes.