Haláleset anyakönyvezése

 

Haláleset anyakönyvezése

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv.  61. § (1a) és (6) bekezdés rendelkezési szerint

 

Illetékességi terület:

Fót közigazgatási területe.

 

Szükséges dokumentumok:

  • a halottvizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, házassági bontóítélet
  • az elhunyt személyazonosító okmánya
  • a bejelentő személyazonosító okmánya

 

A halálesetet a hozzátartozó, vagy meghatalmazottja (pl. temetkezési vállalkozó) jelenti be.

A haláleset anyakönyvezését követően, hivatalból, külön kérelem nélkül, halotti anyakönyvi kivonat kiállítására kerül sor.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

Azonnal, amennyiben az anyakönyvezéshez szükséges minden adat rendelkezésre áll, ellenkező esetben 60 nap.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 13. § (3) bekezdése értelmében, anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek. Az anyakönyvvezető döntése ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevéllel lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni