Főépítész iroda

A főépítész főbb feladatai:

– Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia szakmai előkészítése.
– Településfejlesztési, településrendezési helyi döntések előkészítése, végrehajtása.
– A helyi építési szabályzat, valamint szabályozási terv kidolgozásának, módosításának szakmai felügyelete.
– A szomszédos települések településrendezési terveinek szakmai véleményezése.
– A készülő, vagy módosuló felsőbb szintű településrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése.
– Tájékoztatás az ingatlanok beépítési lehetőségekről.
– Helyi építészeti értékek kerületi védelem alá helyezésének szakmai előkészítése.

Elérhetőségek:
Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: 0670-500-3544

Péterffy Márton főépítész
E-mail: foepitesz@fot.hu

Lukácsné Barát Erika főépítészi asszisztens
E-mail: lukacsne.erika@fot.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 13:00-16:00
Telefonos bejelentkezés szükséges!