Hagyatéki ügyleírás

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz(PDF)

Hagyatéki ügyek

 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv. 19-42.§ rendelkezési szerint, jegyzői hatáskörben ellátandó feladat

 

Illetékesség: Az elhunyt utolsó lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) Fót

 

 • A hagyatéki eljárás hivatalból indul. A haláleset bejegyző anyakönyvvezető, az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti jegyzőhöz megküldi a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát.
 • A halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozó részére, az elhunyt hagyatéki vagyonára és örököseire vonatkozó nyilatkozattételi felhívás kerül megküldésre.
 • Amennyiben az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, vagy önkormányzati lakás bérlője volt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor.
 • A Hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. tv. 31/A. § (2) bekezdés rendelkezései szerint, a nyilatkozat alapján készült hagyatéki leltár tervezetet, és amennyiben abban ingatlan is szerepel, akkor az adó-érték bizonyítvány tartalmát az összes öröklésben érdekeltekkel ismertetni kell. Az öröklésben érdekeltek ezen tájékoztató átvételét követő 8 napon belül, a hagyaték tárgyához tartozó további vagyontárgy rögzítésének szükségességét jelenthetik be.
 • A jegyző a véglegessé vált hagyatéki leltárt az illetékes közjegyzőnek megküldi. A hagyatékot a közjegyző adja át.

 

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:

 • lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog
 • cégtulajdon, gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;
 • önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;
 • személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;
 • kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog, értékpapírszámla, lakossági folyószámla, devizaszámla, takarékbetétkönyv;
 • életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)
 • fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;
 • fegyver;
 • 300.000 Ft feletti összegű készpénz, egyéb ingó vagyon

 

Amennyiben nincs kötelező leltározás alá eső hagyatéki vagyon, a jegyző az eljárást végzéssel megszünteti, melyről minden öröklésben érdekeltek értesít.

 

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza illetékmentes.

 

Eljárási határidő: 30 nap

 

Jogorvoslati lehetőség:

 • Az adó-érték bizonyítvány tartalma ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, a kiállító hatóság helye szerinti Kormányhivatalhoz címzett, de hatóságunknál benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése szerint a fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500.000,- forint.
 • A hagyatéki vagyon hiánya miatt hozott eljárást megszüntető végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a területileg illetékes közjegyzőnek címezve, 10.000 Ft illetékbélyeggel ellátva, hatóságunknál benyújtandó fellebbezésnek van helye.