Iparűzési adó

Iparűzési adó

 

Adóköteles Fót Város illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény 9.§ rendelkezik az önkormányzati adóügyben eljáró adóhatóság hatásköréről és illetékességéről. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül helyi iparűzési adó ügyben jegyző nevében és megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

 

Az iparűzési adó bejelentése módja

 

Kizárólag elektronikus úton nyújtható be az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu) valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal ANYK alkalmazásán keresztül.

 

 

Csatolandó mellékletek

  • Az eljárás illetékmentes

 

Eljárási határidő

30 nap

 

Mentes az adó alól:

  • Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 25/2017. (VII.6.) sz. helyi adó rendeletének 10.§ foglaltak.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
  • A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény
  • Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 25/2017. (VII.6.) sz. helyi adó rendelet