Talajterhelési díj

Talajterhelési Díj bevallás-2014(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-2014(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-2015(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-2015(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-2016(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-2016(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-2017(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-2017(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-2018(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-2018(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-2019(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-2019(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-ZÁRÓ….évről(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-ZÁRÓ….évről(PDF)
Talajterhelési Díj bevallás-ÉVKÖZI(DOCX)
Talajterhelési Díj bevallás-ÉVKÖZI(PDF)

 

Talajterhelési díj

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) és 26.§ (4) bekezdése alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül talajterhelési díj ügyben jegyző nevében és megbízásából a Gazdasági Osztály jár el.

 

A talajterhelési díj bejelentés módja

A talajterhelési díjról a bevallást a tárgyévet követő év március 31-ig kell, az erre rendszeresített formanyomtatványon benyújtani:

–          természetes személy esetében adózó választása szerint postai úton vagy személyesen ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu az eonkormanyzat.gov.hu oldalon),

–          elektronikus ügyintézésre kötelezett magánszemélyek és jogi személyek kizárólag a fent említett elektronikus úton (előbbiek Ügyfélkapun, utóbbiak Cégkapun keresztül).

 

A talajterhelési díj bevalláson fel kell tüntetni:

– a bevallást benyújtó személy adatait

– a díjfizetéssel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát

– a tárgyévben felhasznált vízmennyiséget

 

Csatolandó mellékletek

  • A talajterhelési díj mértékét csökkentő a kibocsátó szennyvíztárolójából a település folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatásra megbízott vállalat (Fótszipi Kft. Fót, Áchim u. 34.) szállította el, amelyet számlákkal kell igazolni.
  • Csőtörés vagy meghibásodás esetén, hivatalos dokumentumokkal szükséges azt igazolni.
  • A külön jogszabály alapján a locsoláséra felhasznált vízmennyiség, számlákkal történő igazolása
  • Az eljárás illetékmentes

Eljárási határidő

30 nap

 

A döntés elleni jogorvoslat

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie önadózás keretében, a benyújtott bevallással kapcsolatos határozat nem készül, az adózó folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
  • Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének 48/2016. (XI.24.) rendelete a talajterhelési díjról