Kút létesítési, fennmaradási és megszüntetési engedély

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A kutak vízjogi létesítési üzemeltetési és fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha az engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

– nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154.

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Telefon: 36-1-459-24-76, 36-1-459-24-77, 36-1-459-24-60

 

Városunknak csaknem teljes területe a Fővárosi Vízművek Zrt. Balpart I. és II. vízműterületeinek védőövezetébe tartozik. Így azon ingatlanok esetében, melyek a védőövezeteken belül helyezkednek el, a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélye szükséges.

 

A kút jegyzői engedélyezésének együttes feltételei:

  • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
  • a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
  • a kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

Az eljárás illetéke:

Fennmaradási- és létesítési engedélyezés: illetékmentes.

Megszüntetési engedélyezés: 3.000,- Ft illetékköteles.

Az eljárási illetéket illetékbélyeg formában vagy Fót Város Önkormányzat Közigazgatási eljárási illeték számlára 11784009-15731096-10110007 történő átutalással lehet teljesíteni. Az eljárási illetékért fizetendő díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére a soos.melinda@fot.hu címre szíveskedjen elküldeni.

 

A kérelem benyújtható:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben:

Hétfő               800-1200 1300-1700 óráig

Kedd               800-1200 1300-1600 óráig

Szerda             800-1200 1300-1600 óráig

Csütörtök         800-1200 1300-1600 óráig

Péntek             800-1200 óráig

 

Fúrt kút esetében: a kivitelezést az végezheti, aki vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet tanúsító igazolásával, megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29.§-a szerint:

(4) Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a létesítő részére az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható. Amennyiben a vízügyi hatóság a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

(5) A vízgazdálkodási bírságot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha

  1. a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy
  2. b) a kivitelező személye nem ismert.

(7) *  Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

További információigény esetén is készséggel állunk rendelkezésükre!

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 

Soós Melinda – településgazda

9123 mellék