Rendkívüli települési támogatás elemi kár esetén

 

Rendkívüli települési támogatás elemi kár esetén
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 18.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 Rendkívüli települési támogatás elemi kár esetén nyújtható annak a személynek, illetve családjának, akinek a létfenntartása elemi kár miatt átmenetileg lehetetlenné vagy nagymértékben veszélyeztetetté vált.

Az egy alkalomra megállapított rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a 150.000,-Ft-ot.

E támogatási forma esetén nem feltétel a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztállyal való együttműködéséről szóló igazolás. E támogatási forma jövedelemvizsgálat nélkül kerül megállapításra.

A rendkívüli települési eseti támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul.

Csatolandó mellékletek:

  • elemi kár bekövetkezése esetén – a káreseményről készült jegyzőkönyv.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakóhellyel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező élethelyzete indokolja, megállapításra kerül részére támogatás.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.