Étkeztetés és étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények

Étkeztetés és étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 34.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az étkezés, illetve az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Az Önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak, akik önmaguk, vagy eltartottjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, különösen koruk (65 év felett), vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.

Az Önkormányzat az étkezést háromféle módon biztosítja:

 1. a) az intézményben történő helyben fogyasztással,
 2. b) elvitellel,
 3. c) kiszállítással,

 

Kiszállítás esetében a rászorult köteles a mindenkori házhozszállítási díjat megfizetni, melynek összege Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján.

 

A személyes térítési díj megfizetése alól mentesül az a személy, aki rendszeresen szociális ellátásban részesül, – aktív korúak ellátása, méltányossági ápolási díj, rehabilitációs járadék – és a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg (28.500.-Ft).

 

A személyi térítési megfizetése alól 50 százalékban mentesül az a személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 százalékát nem haladja meg (42.750.-Ft).

 

A kedvezményt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, tárgyév végéig kell megállapítani.

 

A kedvezményt meg kell szüntetni a jogosult halála esetén, az anyagi helyzet javulása esetén, illetve ha a jogosult lakóhelye illetve tartózkodási helye megszűnik.

 

Étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények:

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 34.§-a alapján a személyes térítési díj megfizetése alól mentesül az a személy, aki rendszeresen szociális ellátásban részesül, – aktív korúak ellátása, méltányossági ápolási díj, rehabilitációs járadék – és a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg (28.500.-Ft).

A személyi térítési megfizetése alól 50 százalékban mentesül az a személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 százalékát nem haladja meg (42.750.-Ft).

A kedvezményt meg kell szüntetni a jogosult halála esetén, az anyagi helyzet javulása esetén, illetve ha a jogosult lakóhelye illetve tartózkodási helye megszűnik.

 

Az étkeztetés és étkeztetési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • az igénylő utolsó havi jövedelem igazolása
 • a rendszeres szociális ellátásról/sokról (ápolási díj, aktív korúak ellátás, stb….) szóló megállapító határozat.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező kora (65 év felett), vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége indokolja, megállapításra kerül részére az étkezés biztosítása, illetve a térítési díjkedvezmény. Az étkeztetési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, tárgyév végéig kerül megállapításra.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 2. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.

 

Étkeztetés és étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 34.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az étkezés, illetve az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Az Önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azoknak, akik önmaguk, vagy eltartottjuk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt, különösen koruk (65 év felett), vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.

Az Önkormányzat az étkezést háromféle módon biztosítja:

 1. a) az intézményben történő helyben fogyasztással,
 2. b) elvitellel,
 3. c) kiszállítással,

 

Kiszállítás esetében a rászorult köteles a mindenkori házhozszállítási díjat megfizetni, melynek összege Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján.

 

A személyes térítési díj megfizetése alól mentesül az a személy, aki rendszeresen szociális ellátásban részesül, – aktív korúak ellátása, méltányossági ápolási díj, rehabilitációs járadék – és a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg (28.500.-Ft).

 

A személyi térítési megfizetése alól 50 százalékban mentesül az a személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 százalékát nem haladja meg (42.750.-Ft).

 

A kedvezményt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, tárgyév végéig kell megállapítani.

 

A kedvezményt meg kell szüntetni a jogosult halála esetén, az anyagi helyzet javulása esetén, illetve ha a jogosult lakóhelye illetve tartózkodási helye megszűnik.

 

Étkezési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények:

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 34.§-a alapján a személyes térítési díj megfizetése alól mentesül az a személy, aki rendszeresen szociális ellátásban részesül, – aktív korúak ellátása, méltányossági ápolási díj, rehabilitációs járadék – és a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg (28.500.-Ft).

A személyi térítési megfizetése alól 50 százalékban mentesül az a személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 százalékát nem haladja meg (42.750.-Ft).

A kedvezményt meg kell szüntetni a jogosult halála esetén, az anyagi helyzet javulása esetén, illetve ha a jogosult lakóhelye illetve tartózkodási helye megszűnik.

 

Az étkeztetés és étkeztetési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmények megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • az igénylő utolsó havi jövedelem igazolása
 • a rendszeres szociális ellátásról/sokról (ápolási díj, aktív korúak ellátás, stb….) szóló megállapító határozat.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező kora (65 év felett), vagy egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége indokolja, megállapításra kerül részére az étkezés biztosítása, illetve a térítési díjkedvezmény. Az étkeztetési térítési díjjal kapcsolatos kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, tárgyév végéig kerül megállapításra.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 2. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.