Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:101-102 § rendelkezései szerint

 

Illetékesség: Országos, lakcímtől függetlenül bármely anyakönyvvezetőnél megtehető.

 

Ügymenet leírása:

Apai elismerő nyilatkozatot a meg nem született gyermekre és a már megszületett gyermekre egyaránt lehet tenni. A nyilatkozatot az anyakönyvvezetőnél, a gyámhatóságnál, valamint a bíróságon, külföldön élő személy esetében pedig a külképviseleti hatóságon lehet megtenni. Nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni, melyről az anyakönyvvezető (egyéb közreműködő hatóság)  jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozattételhez az anya hozzájárulása szükséges.

Ügyintézéshez szükséges mellékletek:

  • apa, anya személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,
  • szakorvos által kiállított orvosi igazolás a fogamzás vélelmezett és a szülés várható időpontjáról, a már megszületett gyermek esetében pedig a születési anyakönyvi kivonat,
  • amennyiben az anya családi állapota elvált vagy özvegy: a válás vagy haláleset tényét tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírósági bontóítélet vagy a volt férj halotti anyakönyvi kivonata

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a szülők együttesen, személyesen tehetnek.

Apai elismerő nyilatkozat csak abban az esetben vehető fel, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt

  • nem állott házassági kötelékben, (vagy az apaság vélelme megdőlt)
  • nem vett részt apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárásban,
  • és a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb, mint a nyilatkozó apa.

 

Az eljárás illetékmentes

 

Ügyintézési határidő: azonnal

 

Jogorvoslati lehetőség:

Ebben az eljárásban döntéshozatalra nem kerül sor, csupán a szülők nyilatkozata kerül jegyzőkönyvezésre, így nincs jogorvoslati lehetőség