Anyakönyvi kivonat kiállítása

anyakonyvi kivonat kerelem(PDF)

Anyakönyvi kivonat kiállítása

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A. § alapján

 

Illetékesség: Országos, lakcímtől és az anyakönyvi esemény helyétől függetlenül bármely anyakönyvvezetőnél kérhető.

 

Szóbeli vagy írásbeli kérelemre – saját, vagy közvetlen hozzátartozó részére – anyakönyvi kivonat kiállítására kerül sor.

 

Az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes

 

Eljárási határidő: 8 nap

 

Jogorvoslati lehetőség:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 13. § (3) bekezdése értelmében, anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek. Az anyakönyvvezető döntése ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevéllel lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni.