Házasság anyakönyvezése

 

Házasság anyakönyvezése

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 17-23. és 27-30.§,

és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:5 és 7.§ rendelkezései szerint

 

Házassági szándék bejelentése

 

Illetékesség: Országos, lakcímtől független, de a házasság csak Fót közigazgatási területén belül köthető meg.

A bejelentéshez szükséges iratok:

  • érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
  • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
  • születési anyakönyvi kivonatok,
  • családi állapot igazolására (elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat vagy jogerős bírói döntés, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.

 

A házassági szándékot a házasulók együttesen, személyesen jelenthetik be. A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

 

A házasságkötés a bejelentés napjától számított 31. naptól tűzhető ki. Kivételes esetben a jegyzőtől kérhető felmentés a kötelező 30 napos várakozási idő alól. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 18.§ (2)-(5) bekezdés rendelkezései szerint, a házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötéséhez a jegyző engedélye szükséges.

A jegyző döntése ellen, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de hatóságunknál benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Az eljárás illetékmentes

 

 

Házasságkötés

 

Illetékesség: Fót közigazgatási területe

 

  • A házasságkötés ingyenes, amennyiben hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történik, és semmilyen egyéb szolgáltatást nem kérnek.
  • A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az önkormányzat részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét a 31/2017.(IX.28) Kt rendelet határozza meg.
  • A Munka Törvénykönyvében meghatalmazott munkaszüneti napokon házasságkötés nem lehetséges.