Önkormányzati tulajdonú bérlakás lakásbérleti jogviszony rendezése

 

Önkormányzati tulajdonú bérlakás lakásbérleti jogviszony rendezése
(Lakásbérleti jogviszony megszűnése felmondással, valamint lejártát követő rendezése)

A lakásbérleti jogviszony a bérleti szerződésben foglalt határidő lejártával, a szerződés szabályszerű felmondásával, valamint a bérlő halálával – amennyiben nincs jogviszonyfolytatásra jogosult személy – megszűnik.

A jogviszony-rendezési eljárás célja új bérleti szerződés megkötése a kérelmező által lakott lakásra. A bérleti jogviszony rendezésére az nyújthat be kérelmet, akinek:

  • a bérleti szerződése felmondásra került
  • a bérleti szerződése lejárt, de annak meghosszabbítására irányuló igényét a bérlő bérleti szerződésének lejárta előtt nem kérelmezte a bérbeadónál
  • az elhunyt volt a lakás bérlője, de kérelmező a jogviszony folytatására nem jogosult.

(A bérleti jogviszony mielőbbi rendezése azért is érdeke a lakáshasználónak, mivel: a bérleti jogviszony megszűnésével a lakásban tartózkodó személy jogcím nélküli lakáshasználóvá válik, és köteles a bérleményt az együtt lakó személyekkel együtt elhagyni, ingóságaitól kiüríteni és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó részére átadni. Ennek elmulasztása esetén a bérbeadó a lakás kiürítésére irányuló bírósági eljárást kezdeményez.)

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály előkészíti döntéshozatalra a bérbeadói jogokat gyakorló részére (Polgármester, Képviselő-testület). A döntésről a kérelmező írásban értesítést kap „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

 

A kérelem benyújtása

 

Kérelmet formanyomtatványon személyesen vagy postai úton lehet benyújtani egy példányban a kötelezően csatolandó iratok, igazolásokkal együtt. Kérelemnyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálaton valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

 

Bérbeadó a kérelem elbírálása során a benyújtott igazolások alapján a fizetendő lakbér mértékét felülvizsgálja.

 

A kérelem benyújtható:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő              800-1200 – 1300-1700 óráig

Kedd               800-1200 – 1300-1600 óráig

Szerda             800-1200 – 1300-1600 óráig

Csütörtök        800-1200 –1300-1600 óráig

Péntek             800-1200 óráig

 

Ügyintézési határidő:

 

Az előírt formátumú kérelem és mellékletek hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

A kérelemmel kapcsolatos bárminemű kérdésre felvilágosítást adni a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály munkatársai tudnak.

 

Ügyfélfogadás idő (Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály):

 

Hétfő: 1300 – 1700 óráig

Szerda: 0800 – 1200 – 1300 – 1600 óráig

Péntek: 0800 – 1200 óráig

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).