Önkormányzati tulajdonú bérlakás ismételt bérbeadása

 

Önkormányzati tulajdonú bérlakás ismételt bérbeadása (hosszabbítás)

 

Amennyiben a bérlő bérleti szerződése határozott idejű, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztálya a lakásbérleti szerződés lejártát hatvan nappal megelőzően, írásban felszólítja a bérlőt, hogy a bérleti szerződés lejártakor köteles a lakást kiüríteni. A bérlő a felhívást követően köteles nyilatkozni arról, hogy a lakást az Önkormányzat  birtokába visszaadja vagy – amennyiben ennek feltételei a Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének a lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 24/2017. (VII.6.) önkormányzati rendelet szerint fennállnak – bérleti jogviszonyát meg kívánja hosszabbítani.

 

A bérleti jogviszony időtartamának meghosszabbítására irányuló igényét a bérlő bérleti szerződésének lejárta előtt köteles bejelenteni a bérbeadónak. Ennek hiányában csak a jogviszony rendezésére kerülhet sor.

 

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály előkészíti döntéshozatalra a bérbeadói jogokat gyakorló részére (Polgármester, Képviselő-testület). A döntésről a kérelmező írásban értesítést kap „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

Amennyiben a bérlő ismételt bérbevételre irányuló kérelemmel nem él, a határozott idejű bérleti jogviszony megszűnik. A lakásbérlet megszűnése esetén a volt bérlő a lakást a jogviszony megszűnésének napján kiürítve, beköltözhető, tiszta és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni.

 

A kérelem benyújtása

 

Kérelmet formanyomtatványon személyesen vagy postai úton lehet benyújtani egy példányban a kötelezően csatolandó iratok, igazolásokkal együtt. Kérelemnyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálaton valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

 

Bérbeadó a kérelem elbírálása során a benyújtott igazolások alapján a fizetendő lakbér mértékét felülvizsgálja.

 

 

A kérelem benyújtható:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

Ügyfélfogadási idő:

 

Hétfő              800-1200 1300-1700 óráig

Kedd               800-1200 1300-1600 óráig

Szerda             800-1200 1300-1600 óráig

Csütörtök        800-1200 1300-1600 óráig

Péntek             800-1200 óráig

 

 

Ügyintézési határidő:

 

Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

A kérelemmel kapcsolatos bárminemű kérdésre felvilágosítást adni a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály munkatársai tudnak.

 

Ügyfélfogadás idő (Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztály):

 

Hétfő: 1300 – 1700 óráig

Szerda: 0800 – 1200 – 1300 – 1600 óráig

Péntek: 0800 – 1200 óráig