Iratmásolat iránti kérelem

Kérelem nyomtatvány iratmásolat 2020_10_15(DOCX)

Iratmásolat szolgáltatása iránti kérelem

Az ingatlantulajdonosok számára biztosított a lehetőség, hogy a 1981-2013 közötti időszakban a fóti építéshatóság által kiállított engedélyekről illetve a benyújtott építési tervekről másolatot kérjenek. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény IV. mellékletének 1. pontja szerint hitelesített vagy hitelesítetlen oldalanként másolat esetében 100 forint illeték ellenében adható ki az ügyfeleknek.

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül fenti másolatok kiadására irányuló eljárásokban a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

 

A másolat megkérésének módja

A kitöltött másolat iránti kérelmet szükséges benyújtani.

 

Eljárási határidő

8 nap.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a vizsgáljuk, hogy a kérelmező jogosult-e a másolat kiadására. A jogosultság megállapítását követően, amennyiben a másolandó irat fellelhető az irattárban az arról készült másolatot a kérelmezőnek átadjuk.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény