Iratmásolat iránti kérelem

Letölthető dokumentumok:
Iratmásolat szolgáltatása iránti kérelem

Iratmásolat iránti kérelem

Az ingatlantulajdonosok számára biztosított a lehetőség, hogy a fóti építéshatóság által kiállított engedélyekről, illetve a benyújtott építési tervekről másolatot kérjenek.
A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül fenti másolatok kiadására irányuló eljárásokban a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

A MÁSOLAT MEGKÉRÉSÉNEK MÓDJA

A kitöltött másolat iránti kérelmet szükséges benyújtani.

ELJÁRÁSI HATÁRIDŐ

8 nap

ELJÁRÁSBAN VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK ÉS AZ ELJÁRÁS MENETE

Az eljárás során a vizsgáljuk, hogy a kérelmező jogosult-e a másolat kiadására. A jogosultság megállapítását követően, amennyiben a másolandó irat fellelhető az irattárban az arról készült másolatot a kérelmezőnek átadjuk.

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:
Illetékmentes.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény