Hazai anyakönyvezés

nyilvántartásba vételi kérelem(PDF)

 

Hazai anyakönyvezés

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 65-68. § rendelkezési szerint

 

Illetékesség: Országos, bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető.

 

Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

Szükséges dokumentumok:

 • a szülő magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
 • amennyiben szükséges: együttes nyilatkozat a gyermek családi nevéről
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • házasságon kívül született gyermek esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése

Szükséges dokumentumok:

 • a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
 • a külföldi házassági anyakönyvi kivonat
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házasság előtti családi állapotot igazoló okirat
 • szükség esetén együttes nyilatkozat a házassági névviselésről és a születendő gyermekek családi nevéről

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

Szükséges dokumentumok:

 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány)
 • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonata, jogerős bírósági bontói ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • a kérelmező személyazonosító okmányai

 

Mindhárom esetben személyesen (halálesetnél a hozzátartozó, házasságnál egyik érintett, születésnél az egyik szülő által) vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő a kérelem, amelyről a bemutatott és becsatolt iratok alapján az anyakönyvvezető adatlapot tölt ki. Az adatlap és az iratok továbbításra kerülnek a hazai anyakönyvezési feladatokat ellátó Fővárosi Kormányhivatalhoz.

A dokumentumokat magyar nyelven, vagy hiteles magyar fordítással (szükség esetén diplomáciai felülhitelesítéssel) kell benyújtani.

 

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő: 8 napon belül kell a Kormányhivatalhoz felterjeszteni

 

Jogorvoslati lehetőség: Ezekben az ügyekben az anyakönyvvezető döntést nem hoz, csupán jegyzőkönyvbe foglalja a kérelmet, így jogorvoslati lehetőség nincs.