Beiskolázási támogatás

Nyilatkozat letöltése

Beiskolázási támogatás
a 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelet alapján (természetben)

A szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a beiskolázási támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Beiskolázási támogatásra az a gyermek jogosult, aki a tárgyévben kezdi általános iskola első osztályában tanulmányait.

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő, vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, de a szülők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, úgy az a szülő, vagy törvényes képviselő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A beiskolázási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem és a melléklet benyújtási határideje minden év október 1-je.

Csatolandó melléklet:

  • köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás

 Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy az alapfokú köznevelési intézmény első osztályába felvételt nyert tanuló fóti lakóhellyel rendelkezik-e. Amennyiben a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer szerint a gyermek állandó fóti lakóhellyel rendelkezik, megállapításra kerül a támogatás, amelynek összege 10.000,-Ft/tanuló. A támogatás a kérelmező által megadott folyószámlaszámra való utalással, vagy postai úton lakcímre kifizetéssel kerül teljesítésre, a jogosultság megállapításától számított 15 napon belül.

 A döntés elleni jogorvoslat
A döntéssel szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

 Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelete.