Beiskolázási támogatás

BEISKOLÁZÁSI KÉRELEM(DOC)

Beiskolázási támogatás

a 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelet alapján (természetben)

 

A szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a beiskolázási támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Beiskolázási támogatásra az a gyermek jogosult, aki a tárgyévben kezdi általános iskola első osztályában tanulmányait.

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő, vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, de a szülők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, úgy az a szülő, vagy törvényes képviselő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

 

A beiskolázási támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem és a melléklet benyújtási határideje minden év október 1-je.

 

Csatolandó melléklet:

  • köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy az alapfokú köznevelési intézmény első osztályába felvételt nyert tanuló Fóton állandó lakóhellyel rendelkezik-e. Amennyiben a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer szerint a gyermek állandó fóti lakcímmel rendelkezik, megállapításra kerül a támogatás, amelynek összege 10.000,-Ft/tanuló. A támogatás a kérelmező által megadott folyószámla számra való utalással, vagy postai úton lakcímre kifizetéssel kerül teljesítésre, a jogosultság megállapításától számított 15 napon belül.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A döntéssel szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
  1. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelete.