Névváltoztatás

Névváltoztatás

 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 48. § (1) bekezdés és 48-50. § rendelkezései szerint

 

Házassági névviselési forma módosítása

 

Illetékesség: Országos, bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

Szükséges dokumentumok:

  • elvált családi állapot esetén jogerős bírósági ítélet
  • fennálló házasság esetén házassági anyakönyvi kivonat
  • személyazonosító okmányok

A kérelem személyesen terjeszthető elő, melyről az anyakönyvvezető adatlapot vesz fel, majd az anyakönyvi bejegyzést követően, új házassági anyakönyvi kivonatot állít ki.

Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárási határidő:

Azonnal, amennyiben a házasságot Fóton kötötték, vagy a más településen kötött házasság az elektronikus anyakönyvben már szerepel.

 

Jogorvoslati lehetőség:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 13. § (3) bekezdése értelmében, anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek. Az anyakönyvvezető döntése ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 114. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevéllel lehet jogorvoslati kérelmet előterjeszteni.

 

Születési név megváltoztatására irányuló kérelem benyújtása

 

Illetékesség: Országos, bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető.

 

Szükséges dokumentumok:

  • születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint)
  • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
  • személyazonosító okmányok

 

A kérelem személyesen terjeszthető elő, melyről az anyakönyvvezető adatlapot vesz fel, és továbbítja az elbírálásra hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatalhoz.

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, befizetésének módja:

Átutalás összege: 10.000 Ft

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatal

Közlemény: a névváltozással érintett személy házassági és születési neve

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

 

Eljárási határidő: 8 napon belül kell a Kormányhivatalhoz felterjeszteni

 

Jogorvoslati lehetőség: Ezekben az ügyekben az anyakönyvvezető döntést nem hoz, csupán jegyzőkönyvbe foglalja a kérelmet, így jogorvoslati lehetőség az eljárásnak ebben a szakaszában nincs.